Reo Ingarihi Tawhito

Nō Wikipedia Māori
(Redirected from Reo Ingarihi Inamata)
Ngā reo-a-iwi o reo Ingarihi Tawhito

Ko te reo Ingarihi Tawhito te reo tawhito o te tāngata o Ingarangi; ngā Angiro-Hakihona. Ko te reo Ingarihi Tawhito he reo take Tiamani.