Jump to content

Kurahaupō

Nō Wikipedia Māori

Ko Kurahaupō te waka tupuna o ētahi iwi rongonui o Te Tai-tokerau, o Taranaki, o Te Moana-a-Raukawa. Ko ēnei iwi ko Muaūpoko, Ngāti Apa, Ngāti Wai, Ngāti Whātua, Rangitāne, Taranaki (Kurahaupō), Te Aupouri, Te Hāwai, me Te Rarawa.

Ngā iwi o Kurahaupō
Muaūpoko • Ngāti Apa • Ngāti Wai • Ngāti Whātua • Rangitāne • Taranaki (Kurahaupō) • Te Aupouri • Te Hāwai • Te Rarawa
Ngā iwi o Muaūpoko
Ngarue • Ngāti Hine (Muaupoko) • Ngāti Pāriri • Ngāti Tamairangi • Ngāti Tamarangi • Ngāti Te Ao (Muaupoko) • Ngāti Whanokirangi • Punahau
Ngā iwi o Ngāti Apa
Ngā Wai Ariki • Ngāti Hauiti • Ngāti Hika • Ngāti Paenga • Ngāti Tauira (Ngāti Apa) • Ngāti Uru (Ngāti Apa)
Ngā iwi o Ngāti Wai
Ngāi Tāhuhu (Ngāti Wai) • Ngāti Kiripakapaka • Ngāti Korara • Ngāti Manaia (Ngāti Wai) • Ngāti Rehua • Ngāti Ronga • Ngāti Taka • Ngāti Te Rā (Ngāti Wai) • Ngāti Toki (Ngāti Wai) • Ngāti Tūhukea • Te Akitai (Ngāti Wai) • Te Kaingakurī • Te Matarahurahu (Ngāti Wai) • Te Ngareraumati • Te Panupuha • Te Patuharakeke • Te Tāwea • Te Uri-o-Haku • Te Uri-o-Hikihiki • Te Uri-o-Te Ao • Te Waiariki (Ngāti Wai) • Te Whānau Whero • Te Whānau-a-Rangiwhakaahu
Ngā iwi o Ngāti Whātua
Atiwaku • Ngā Ōho • Ngāti Kahupara • Ngāti Kaiwhare • Ngāti Maruaku • Ngāti Moe (Ngāti Whātua) • Ngāti Rangi (Ngāti Whātua) • Ngāti Rango • Ngāti Rēhia (Ngāti Whātua) • Ngāti Rongo (Ngāti Whātua) • Ngāti Te Hana • Ngāti Torehina • Ngāti Tūpato • Ngāti Whātua o Ōrākei • Ngāti Whiti (Ngāti Whātua) • Te Mangamata • Te Parawhau (Ngāti Whātua) • Te Pōpoto (Ngāti Whātua) • Te Poutāwera • Te Roroa • Te Roto • Te Tāou • Te Uri-o-Hau • Te Uri-o-Ngutu • Te Uri-o-Rangi • Te Uri-o-Roroi • Te Uriroroi
Ngā iwi o Taranaki (Kurahaupō)
Ngā Māhanga • Ngāti Haumia (Taranaki) • Ngāti Kahumate • Ngāti Moeahu (Taranaki) • Ngāti Tairi • Ngāti Tamarongo • Ngāti Tara (Taranaki) • Ngāti Tuhekerangi (Taranaki) • Ngāti Tūpaea • Ngāti Wetenga • Te Patukai • Te Puketoretore • Te Ūpokomutu • Tītahi
Ngā iwi o Te Aupouri
Murikohara • Ngāi Takoto • Ngāti Kaha • Ngāti Kurī (Te Aupouri) • Ngāti Waiora (Te Aupouri) • Te Pohotiare • Te Tahāwai (Te Aupouri) • Te Whakakōhatu • Te Whānau Pani (Te Aupouri)
Ngā iwi o Te Rarawa
Te Waiariki (Te Rarawa) • Te Uri-o-Tai • Te Uri-o-Hina • Te Taomauī • Te Pōkeka • Te Patupīnaki • Te Parewhero • Te Kaimata • Te Ihutai • Te Ākau • Ngāti Waiora (Te Rarawa) • Ngāti Tūpoto (Te Rarawa) • Ngāti Te Ao (Te Rarawa) • Ngāti Rua (Te Rarawa) • Ngāti Moroki • Ngāti Moetonga • Ngāti Marara • Ngāti Manawa (Te Rarawa) • Ngāti Kurī (Te Rarawa) • Ngāti Kohu • Ngāti Kaitūtae • Ngāti Hine (Te Rarawa)