Jump to content

Tainui

Nō Wikipedia Māori

Ko Tainui te waka tupuna o Ngāti Apakura, Ngāti Hauā, Ngāti Hikairo (Tainui), Ngāti Kōkako, Ngāti Kuia (Tainui), Ngāti Mahuta, Ngāti Maniapoto, Ngāti Rārua, Ngāti Raukawa, Ngāti Tahinga, Ngāti Koata, Ngāti Tama, Ngāti Tamainu, Ngāti Tamainupō, Ngāti Tamaoho, Ngāti Taupiri ki Waikato, Ngāti Te Ata, Ngāti Te Wehi, Ngāti Tīpā, Ngāti Toa, Ngāti Wairere, Ngāti Whāwhākia, Te Āti Hau, Wai-o-Hua, me ētahi atu iwi o Waikato, Hauraki, Raukawa Moana, me Te Wai-pounamu.


Ngā iwi o Tainui
Ngāti Hauā • Hauraki (iwi) • Ngāti Hikairo (Tainui) • Ngāti Kōkako • Ngāti Kuia (Tainui) • Ngāti Mahuta • Ngāti Rārua • Ngāti Maniapoto • Ngāti Rārua • Ngāti Raukawa • Ngāti Tahinga • Ngāti Tama • Ngāti Tamainu • Ngāti Tamainupō • Ngāti Tamaoho • Ngāti Taupiri ki Waikato • Ngāti Te Ata • Ngāti Te Wehi • Ngāti Tīpā • Ngāti Toa • Ngāti Wairere • Ngāti Whāwhākia • Te Āti Hau • Wai-o-Hua • Ngāti Kauwhata 
Ngā hapū o Ngāti Hauā
Ngāti Hānui • Ngāti Kōura (Ngāti Hauā) • Ngāti Pare (Ngāti Hauā) • Ngāti Pūrangataua • Ngāti Rangi (Ngāti Hauā) • Ngāti Te Oro (Ngāti Hauā)
Ngā iwi o Hauraki (iwi)
Ngāti Hako • Ngāti Hei • Ngāti Maru • Ngāti Paoa • Ngāti Pūkenga ki Hauraki • Ngāi Tai ki Hauraki • Ngati Porou ki Harataunga • Ngāti Rahiri-Tumutumu • Ngāti Tamaterā • Ngāti Tara Tokanui • Ngāti Whanaunga • Te Patukirikiri
Ngā hapū o Ngāti Maru (Marutūāhu)
Ngā Tauiwi (Ngāti Maru) • Ngāti Hape • Ngāti Hauāuru • Ngāti Horoawatea • Ngāti Ipu • Ngāti Kea • Ngāti Kotinga • Ngāti Kui • Ngāti Matau (Ngāti Maru) • Ngāti Naunau (Ngāti Maru) • Ngāti Paeahi • Ngāti Patu • Ngāti Pūkareao • Ngāti Rāhiri Tumutumu • Ngāti Tāhao • Ngāti Taua • Ngāti Te Ahumua • Ngāti Te Aute • Ngāti Te Ika-o-Maru • Ngāti Te Kohu • Ngāti Te Matewai • Ngāti Ua • Ngāti Whanga • Ngāti Whare (Ngāti Maru) • Ngāti Wharo • Te Whakatōhea (Ngāti Maru)
Ngā hapū o Ngāti Hikairo (Tainui)
Ngāti Puhiawe
Ngā hapū o Ngāti Māhanga
Ngāti Hourua • Ngāti Māhanga Hourua • Ngāti Ngāmuri • Ngāti Ngārape • Ngāti Ruru (Ngāti Māhanga) • Ngāti Tohe
Ngā hapū o Ngāti Mahuta
Ngāti Hine (Ngāti Mahuta) • Ngāti Marae • Ngāti Naho • Ngāti Naunau (Ngāti Mahuta) • Ngāti Ngāhia • Ngāti Rangitaka • Ngāti Reko (Ngāti Mahuta) • Ngāti Te Huaki • Ngāti Tū (Ngāti Mahuta) • Te Patupō
Ngā hapū o Ngāti Maniapoto
Ngāti Apakura • Ngāti Awa o Runga-o-Te Rangi • Ngāti Hari • Ngāti Hinetewai • Ngāti Hinetū (Ngāti Maniapoto) • Ngāti Hounuku • Ngāti Huiao • Ngāti Kaputuhi • Ngāti Kārepa • Ngāti Kinohaku • Ngāti Kiriwai • Ngāti Matakore • Ngāti Ngāwaero • Ngāti Ngutu • Ngāti Paeka • Ngāti Paemate • Ngāti Pāhere • Ngāti Pare (Ngāti Maniapoto) • Ngāti Parekahuki • Ngāti Parekaitini • Ngāti Parekawa (Ngāti Maniapoto) • Ngāti Paretāpoto • Ngāti Paretekawa • Ngāti Parewaeono • Ngāti Pēhi (Ngāti Maniapoto) • Ngāti Pourāhui • Ngāti Putaitemuri • Ngāti Rangi (Ngāti Maniapoto) • Ngāti Rora • Ngāti Ruapuha • Ngāti Runga Te Rangi • Ngāti Taiwa • Ngāti Takiari • Ngāti Tauhunu • Ngāti Te Ihingarangi • Ngāti Te Kanawa • Ngāti Te Kawairirangi • Ngāti Te Puta (Ngāti Maniapoto) • Ngāti Te Rukirangi • Ngāti Te Uruhina • Ngāti Te Uruhina • Ngāti Te Waha • Ngāti Te Waha • Ngāti Uekaha • Ngāti Urunumia
Ngā iwi o Ngāti Rārua
Ngāti Pareteata (Ngāti Rārua) • Ngāti Tūrangapeke. Ngāti Paretona. Te Arawaere. Ngāti Kairarunga
Ngā hapū o Ngāti Raukawa
Ngāti Matau (Ngāti Raukawa) • Ngāti Moewaka • Ngāti Pareraukawa • Ngāti Paretewhiu • Ngāti Parewahawaha • Ngāti Raukawa ki te tonga • Ngāti Raukawa ki Waikato • Ngāti Takihiku • Ngāti Tamatehura (Ngāti Raukawa) • Ngāti Te Kōhera (Ngāti Raukawa) • Ngāti Te Upokoiti • Ngāti Tūkorehe (Ngāti Raukawa) • Ngāti Upokoiti • Ngāti Wahineiti • Ngāti Waihurihia • Ngāti Wehiwehi (Ngāti Raukawa) • Ngāti Whakatere (Tainui) • Rereahu • Ngāi Tūranga • Ngāti Hā • Ngāti Hapahāpai • Ngāti Huia • Ngāti Kapumanawawhitu • Ngāti Kauwhata ki Raukawa • Ngāti Kikopiri (Ngāti Raukawa ki te tonga) • Ngāti Koroki (Ngāti Raukawa ki te tonga) • Ngāti Mai i Ōtaki • Ngāti Manomano • Ngāti Matau (Ngāti Raukawa ki te tonga) • Ngāti Ngārongo • Ngāti Pare (Ngāti Raukawa ki te tonga) • Ngāti Pareraukawa (Ngāti Raukawa ki te tonga) • Ngāti Parewahawaha (Ngāti Raukawa ki te tonga) • Ngāti Pikiahu • Ngāti Rākaupaewae • Ngāti Takihiku (Ngāti Raukawa ki te tonga) • Ngāti Te Au • Ngāti Te Manea • Ngāti Te Matau • Ngāti Tūkorehe (Ngāti Raukawa ki te tonga) • Ngāti Tūkōrehu • Ngāti Tūranga • Ngāti Tūwhakahewa • Ngāti Waewae (Ngāti Raukawa ki te tonga) • Ngāti Wehiwehi (Ngāti Raukawa ki te tonga) • Ngāti Whāita (Ngāti Raukawa ki te tonga) • Ngāti Whakatere (Ngāti Raukawa ki te tonga) • Ngā Maihi (Ngāti Raukawa ki Waikato) • Ngāti Hā • Ngāti Hinemata • Ngāti Hinerangi (Ngāti Raukawa ki Waikato) • Ngāti Huri • Ngāti Kahukura • Ngāti Kahungunu (Ngāti Raukawa ki Waikato) • Ngāti Kikopiri (Ngāti Raukawa ki Waikato) • Ngāti Kirihika • Ngāti Koroki (Ngāti Raukawa ki Waikato) • Ngāti Māhanga • Ngāti Mōtai • Ngāti Pango • Ngāti Parekāwa (Ngāti Raukawa ki Waikato) • Ngāti Rahurahu • Ngāti Takihiku (Ngāti Raukawa ki Waikato) • Ngāti Tangata (Ngāti Raukawa ki Waikato) • Ngāti Tāwhaki (Ngāti Raukawa ki Waikato) • Ngāti Tawharangi • Ngāti Te Āhuru • Ngāti Te Ao (Ngāti Raukawa ki Waikato) • Ngāti Te Apunga • Ngāti Te Rangitāwhia • Ngāti Tihinga • Ngāti Tūkorehe (Ngāti Raukawa ki Waikato) • Ngāti Ueroa • Ngāti Uruhina (Ngāti Raukawa ki Waikato) • Ngāti Waipare • Ngāti Wairangi (Ngāti Raukawa) • Ngāti Wehiwehi (Ngāti Raukawa ki Waikato) • Ngāti Whāita (Ngāti Raukawa ki Waikato)