Ngāti Hākai Puku

Nō Wikipedia Māori
Ngāti Hākai Puku
He wāhanga o Hauraki, o Waikato

Ko Tīkapa te moana
Rohe: Hauraki, Tāmaki-makau-rau, Waiheke
Waka: Tainui
Tohutoro matua: Rārangi Iwi-Hapū


Ko Ngāti Hākai Puku tētahi o ngā hapū o Ngāti Paoa. Ko Ngāti Paoa tonu tētahi o ngā iwi o Hauraki, o Waikato. Ko Tainui te waka. Ko Ngāti Paoa ngā uri o te tupuna, o Paoa. Nō tētahi o ngā wāhine o Paoa, nō Tauhākari, ka herea a Ngāti Paoa ki ngā tātai rangatira o Waikato. Nō Hauraki kē tētahi o ana wāhine, ko Tukutuku tērā. No konei ka herea ai a Ngāti Paoa ki ngā tātai rangatira o Hauraki. Ko ērā ngā taha e rua o Ngāti Paoa; he iwi nō Waikato, he iwi anō nō Hauraki.


Me titiro ki ngā wā o mua; rapua ngā mea kua ngaro.


Ngā hapū o Ngāti Paoa
Ngā Tauiwi (Ngāti Paoa) • Ngāti Hākai Puku • Ngāti Hingawaka • Ngāti Hura • Ngāti Hura o Ngāti Paoa • Ngāti Huruhuru • Ngāti Iwi Tahupō • Ngāti Kouahi • Ngāti Tāhuna • Ngāti Te Kōheru • Ngāti Tourua • Te Koheriki • Te Rapupō • Te Urukaraka (Ngāti Paoa)
Ngā iwi o Hauraki (iwi)
Ngāti Hako • Ngāti Hei • Ngāti Maru • Ngāti Paoa • Ngāti Pūkenga ki Hauraki • Ngāi Tai ki Hauraki • Ngati Porou ki Harataunga • Ngāti Rahiri-Tumutumu • Ngāti Tamaterā • Ngāti Tara Tokanui • Ngāti Whanaunga • Te Patukirikiri
Ngā iwi o Tainui
Ngāti Hauā • Hauraki (iwi) • Ngāti Hikairo (Tainui) • Ngāti Kōkako • Ngāti Kuia (Tainui) • Ngāti Mahuta • Ngāti Rārua • Ngāti Maniapoto • Ngāti Rārua • Ngāti Raukawa • Ngāti Tahinga • Ngāti Tama • Ngāti Tamainu • Ngāti Tamainupō • Ngāti Tamaoho • Ngāti Taupiri ki Waikato • Ngāti Te Ata • Ngāti Te Wehi • Ngāti Tīpā • Ngāti Toa • Ngāti Wairere • Ngāti Whāwhākia • Te Āti Hau • Wai-o-Hua • Ngāti Kauwhata