Puhaorangi

Nō Wikipedia Māori

Ko Puhaorangi he atua nō te rangi tūhāhā. Ko tētehi o rātou e tiaki ana i te pūmotomoto o Tikitiki-o-rangi (arā te tatau o te Whare Atua).

I kitea e ia a Kuraimonoa te hoa wahine a Toi. He wahine tino ātaahua a Kuraimonoa, ā ka pupu ake te aroha o Puhaorangi mōna.

Kātahi ia ka heke iho ki tōna taha moe ai, engari i te atapō ka rere atu te atua nei. I ia pō, i ia pō ka pēnei tana tikanga, ā ka hapū te wahine a Kuraimonoa.

Ka mataku te wahine nei, ā ka whaki atu ia ki a Toi. Ka purua e rāua nga puta o te whare. Ka hoki mai a Puhaorangi, ā ka kitea ka pēnei ka karanga ia ki te wahine ra "Kia whānau mai he tamatoa me tapaina tōna ingoa ko Ohomairangi"

Ka whānau penei mai he tamatoa, ā ko ia te tupuna matua o Ngā Ohomairangi.