Jump to content

Ngā Ohomairangi

Nō Wikipedia Māori

Ko Ngā Ohomairangi, ko Ngāti Ohomairangi rānei tētahi o ngā iwi nō Hawaiki. Nōna te waka o Te Arawa i heke.

He Whakatupato tēnei: He āhua whakapapa te kōrero nei, he kōrero nō ngā tupuna.

Me timata te kōrero nei ki a Puhaorangi.


He tupua a Puhaorangi, engari ka pūremutia e ia tētahi wahine Māori ko Kuraimonoa te ingoa. Ko tā rāua tamaiti ko Ohomairangi.


He ariki nui a Ohomairangi nō Hawaiki, he Amokapua nana i whakangungu ai te marae o Taputapuatea. Nā Ohomairangi ko Muturangi.


He tino tohunga a Muturangi, nōna te wheke mokaikai nā Kupe i whai mai ki Aotearoa nei patu ai - ara ko te Wheke o Muturangi.


Nā Muturangi ko Taungarangi, nā Taungarangi ko Tuamatua (ki ētahi ko Atuamatua).


I te wā o Tuamatua kua takina te iwi ko Ngā Ohomairangi ko to rātou kainga ko Maketu ki Hawaiki. Ka moea e Tuamatua ngā mokopuna tokowhā o Ruatapu, ā ka puta ōna uri ko Rakauri, ko Tia, ko Hei, ko Houmaitawhiti, ko Oro, ko Maaka